Google Chat Bot. Створюємо діалог

Від простого до складного, перед вами друга частина з серії статей про розробку ботів до Google чату.

Сьогодні я буду вас вчити як вести діалог з ботом.

Тож, в цій частині, я розповім вам, як створити діалог, та що треба робити, щоб можна було відправити до спейсу картку з картинками та текстом, наприклад, якщо вам треба відправити поздоровлення до дня народження. Буде більше коду, ніж в попередній частині та я буду намагатися пояснювати та додавати посилання на офіційну документацію.

Діалоги

Почнемо знов з додавання slash-команди до нашого боту, нагадую, що для цього нам треба перейти до налаштувань Google Chat API.

На відміну від попередніх команд які ми додавали тут вам треба поставити позначку ✅ Opens a dialog щоб далі працювати вже з діалогом.

Зміни до Code.gs теж не складні, нам треба лише піймати нову команду з ID 20:

/**
 * Responds to a MESSAGE event in Google Chat.
 *
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 */
function onMessage(event) {
 if (event.message.slashCommand) {
  // Checks for the presence of event.message.slashCommand
  // The ID for your slash command
  switch (event.message.slashCommand.commandId) {
   case 1:
    return slashHelp(event)
   case 10:
    return slashBender(event)
   case 11:
    return slashWhisky(event)
   case 20:
    return slashCard(event)
  }
 } else {
  // If the Chat app doesn't detect a slash command
  // ...
 }
}

Створими файл slashCard.gs з відповідною функцією:

/**
 * Opens a dialog in Google Chat.
 *
 * @param {Object} event the event object from Chat API.
 *
 * @return {object} open a Dialog in Google Chat.
 */
function slashCard (event) {
 return {
  'action_response': {
   'type': 'DIALOG',
   'dialog_action': {
    'dialog': {
     'body': {
      'sections': [
       {
        'header': 'Nice Card Builder',
        'collapsible': true,
        'uncollapsibleWidgetsCount': 2,
        'widgets': [
         {
          'textInput': {
           'name': 'description',
           'type': 'MULTIPLE_LINE',
           'label': '📝 Description'
          }
         },
         {
          'textInput': {
           'name': 'image_1',
           'label': '1️⃣ Image URL',
           'placeholderText': 'https://source.unsplash.com/featured/320x320'
          }
         },
         {
          'textInput': {
           'name': 'image_2',
           'label': '2️⃣'
          }
         },
         {
          'textInput': {
           'name': 'image_3',
           'label': '3️⃣'
          }
         }
        ]
       }
      ],
      'fixedFooter': {
       'primaryButton': {
        'icon': {
         'materialIcon': {
          'name': 'send'
         }
        },
        'text': 'Send',
        'color': {
         'red': 0,
         'green': 0.5,
         'blue': 1,
         'alpha': 1
        },
        'onClick': {
         'action': {
          'function': 'receiveCard'
         }
        }
       }
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}

Тут окремо слід зазначити 'type': 'DIALOG', це обов’язкове, а ось все що в нас у dialog_action – то ця конструкція нам вже знайома, цей JSON можна створити за допомоги Card Builder. Можете спробувати погратися та створити свій власний діалог.

Спробуємо команду /card, отримаємо наступний діалог:

Якщо спробуємо її відправити, то нічого не відбудеться! Що в цьому випадку робити? Дебажити?
Давайте спочатку подивимось чи не з’явилось в нас помилок у Apps Script, для цього перейдіть до розділу Executions, там вас буде чекати інформація про хід виконання скриптів:

Так, і чому воно в мене питає про функцію, про яку я нічого не знаю, та ніде не використовую, що це за onCardClick?
Це така службова функція яка потрібна нам щоб обробляти якраз події типу CARD_CLICKED, тож давайте створимо відповідну функцію обробник у файлі Code.gs:

/**
 * Responds to a CARD_CLICKED event in Google Chat.
 *
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 */
function onCardClick (event) {
 switch (event.common.invokedFunction) {
  case 'receiveCard':
   return receiveCard(event)
 }
}

Як бачите, я тут чекаю на ім’я функції яку треба визвати, та цю назву функції receiveCard я прописав у onClick екшені попередньої форми вище, у строчці 64, тож коли відкриється діалог, та ми клікнемо по кнопці Send то ми визвемо функцію receiveCard(event) яку нам ще треба написати. Давайте поступово, почнемо з пустої функції:

/**
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 */
function receiveCard (event) {
 console.log(event)
}

Коли ми використовуємо console.log, то результат ми зможемо знайти на сторінці Executions, давайте подивимось що зараз ми отримаємо коли спробуємо знову відправити форму (якщо у вас нічого не з’явилось відразу, попробуйте потицкати кнопку Refresh, поки не отримаєте результат):

{ 
 type: 'CARD_CLICKED',
 common: 
  { formInputs: 
   { image_3: [Object],
    image_2: [Object],
    image_5: [Object],
    image_1: [Object],
    image_4: [Object],
    description: [Object] },
   timeZone: { id: 'Europe/Kyiv', offset: 3600000 },
   userLocale: 'en-US',
   hostApp: 'CHAT',
   invokedFunction: 'receiveCard' },
 isDialogEvent: true,
 message: 
  { annotations: [ [Object] ],
   createTime: { seconds: 1707324122, nanos: 333183000 },
   retentionSettings: { state: 'PERMANENT' },
   thread: 
   { retentionSettings: [Object],
    name: 'spaces/.../threads/...' },
   name: 'spaces/.../messages/.......',
   messageHistoryState: 'HISTORY_ON',
   text: '/card',
   space: 
   { singleUserBotDm: true,
    spaceThreadingState: 'UNTHREADED_MESSAGES',
    name: 'spaces/...',
    spaceType: 'DIRECT_MESSAGE',
    type: 'DM',
    spaceHistoryState: 'HISTORY_ON' },
   formattedText: '/card',
   sender: 
   { displayName: 'Anton Shevchuk',
    avatarUrl: '...',
    type: 'HUMAN',
    domainId: '...',
    email: '...',
    name: 'users/...' },
   slashCommand: { commandId: 20 } },
 eventTime: { nanos: 716454000, seconds: 1707324126 },
 configCompleteRedirectUrl: '...',
 space: 
  { type: 'DM',
   spaceThreadingState: 'UNTHREADED_MESSAGES',
   spaceType: 'DIRECT_MESSAGE',
   name: 'spaces/...',
   singleUserBotDm: true,
   spaceHistoryState: 'HISTORY_ON' },
 dialogEventType: 'SUBMIT_DIALOG',
 user: 
  { email: '...',
   domainId: '...',
   type: 'HUMAN',
   name: 'users/...',
   displayName: 'Anton Shevchuk',
   avatarUrl: '...' },
 action: { actionMethodName: 'receiveCard' }
}

Ми отримуємо досить багато інформації, але нас цікавить саме інформація з полів, які ми дали заповнити користувачу, а за це відповідає event.common.formInputs, загляніть самостійно як виглядає формат цих даних, як на мене він трохи дивний, але най буде.
Щоб зручніше працювати з даними з форми я створив ось такий помічник, цу лістинг файлу FormInputHandler.gs:

class FormInputHandler {
 constructor(event) {
  // Check if formInputs exist in the event structure
  if (event.common && event.common.formInputs) {
   this.formInputs = event.common.formInputs;
   this.isValid = true; // Mark as valid if formInputs are found
  } else {
   // Handle the invalid case
   this.isValid = false;
   console.log('Invalid event: formInputs not found.');
   // Depending on your application, you might throw an error or handle this case differently
  }
 }

 // Method to check if the handler instance is valid
 isValidHandler() {
  return this.isValid;
 }

 // Retrieve a text input value by field name, adjusted for the specific structure
 getTextValue(fieldName) {
  if (this.isValid && this.formInputs[fieldName] && 
    this.formInputs[fieldName][''] && 
    this.formInputs[fieldName][''].stringInputs && 
    this.formInputs[fieldName][''].stringInputs.value) {
   return this.formInputs[fieldName][''].stringInputs.value[0];
  }
  return null;
 }

 // Additional methods to handle other types of inputs can be added here
 // ...
}

Ось приклад як ним можна користуватися:

/**
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 */
function receiveCard (event) {
 const formHandler = new FormInputHandler(event)

 if (!formHandler.isValidHandler()) {
  console.log('Invalid event: formInputs not found.')
  return
 }

 console.log(
  formHandler.getTextValue('description')
 )
}

Давайте спробуємо обробити запит з картки та створити щось цікавіше, ніж функціонал slashBender() (це те що ми реалізовували у попередньому уроці).

Валідація

Перевіремо, що ми отримали текст з поля Description, та якщо ні, то повернемо текст помилки:

 let description = formHandler.getTextValue('description')

 if (!description || description.trim() === '') {
  return {
   'actionResponse': {
    'type': 'DIALOG',
    'dialogAction': {
     'actionStatus': {
      'statusCode': 'INVALID_ARGUMENT',
      'userFacingMessage': 'You should write the description'
     }
    }
   }
  }
 }

На мій погляд виглядає досить крінжово, тому я знов таки вирішив трохи погратися в передчасну оптимізацію кода, перед вами файл Response.gs:

/**
 * The canonical error codes for gRPC APIs.
 * 
 * @link https://developers.google.com/chat/api/reference/rest/v1/spaces.messages#code
 */
// Not an error; returned on success.
// HTTP Mapping: 200 OK
const CODE_OK = 'OK'
// The client specified an invalid argument.
// INVALID_ARGUMENT indicates arguments that are problematic regardless of the state of the system (e.g., a malformed file name).
// HTTP Mapping: 400 Bad Request
const CODE_INVALID_ARGUMENT = 'INVALID_ARGUMENT'

/**
 * The type of Chat app response
 * 
 * @link https://developers.google.com/chat/api/reference/rest/v1/spaces.messages#responsetype
 */
// Post as a new message in the topic
const RESPONSE_TYPE_NEW_MESSAGE = 'NEW_MESSAGE'
// Update the message
const RESPONSE_TYPE_UPDATE_MESSAGE = 'UPDATE_MESSAGE'
// Update the cards on message of user
const RESPONSE_TYPE_UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS = 'UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS'
// Privately ask the user for additional authentication or configuration.
const RESPONSE_TYPE_REQUEST_CONFIG = 'REQUEST_CONFIG'
// Presents a dialog
const RESPONSE_TYPE_DIALOG = 'DIALOG'
// Widget text autocomplete options query
const RESPONSE_TYPE_UPDATE_WIDGET = 'UPDATE_WIDGET'

function actionResponse(type = RESPONSE_TYPE_DIALOG, statusCode = CODE_OK, message = '') {
 return {
  'actionResponse': {
   'type': type,
   'dialogAction': {
    'actionStatus': {
     'statusCode': statusCode,
     'userFacingMessage': message
    }
   }
  }
 }
}

/**
 * Card Helper
 * - When all OK, status code
 */
function OK () {
 return actionResponse(RESPONSE_TYPE_DIALOG, CODE_OK, '👌')
}

/**
 * Card Helper
 * - When argument is invalid
 */
function INVALID_ARGUMENT (message) {
 return actionResponse(RESPONSE_TYPE_DIALOG, CODE_INVALID_ARGUMENT, message)
}

Насправді ви ж розумієте, що це вже версія бота 2.0, тож всі граблі я вже зібрав у попередній версії 😅

Тож попередній приклад трохи змінемо, ось так він буде виглядати:

/**
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 */
function receiveCard (event) {
 const formHandler = new FormInputHandler(event)

 if (!formHandler.isValidHandler()) {
  console.log('Invalid event: formInputs not found.')
  return
 }

 let description = formHandler.getTextValue('description')

 if (!description || description.trim() === '') {
  return INVALID_ARGUMENT('You should write the description')
 }

 // ...
}

Якщо на цьому етапі спробувати відправити пусту форму, то отримаємо ось таке повідомлення:

Якщо дані заповнити, то отримаємо ось таке повідомлення, бо ще немає валідної відповіді від нашої функції:

Над цим і будемо працювати далі.

Ви нам форму, ми вам картку

Тож, якщо повернутися до нашого діалогу, то ви там побачите 4 поля, перше – це текстове поле на кілька рядків, та 3 поля в які, за моїм задумом, треба вставляти посилання на світлини. Давайте всю цю інформацію обробимо та сформуємо картку у відповідь:

/**
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 */
function receiveCard(event) {
 const formHandler = new FormInputHandler(event)

 if (!formHandler.isValidHandler()) {
  console.log('Invalid event: formInputs not found.')
  return
 }

 let description = formHandler.getTextValue('description')

 if (!description || description.trim() === '') {
  return INVALID_ARGUMENT('You should write the description')
 }

 let images = [
  formHandler.getTextValue('image_1'),
  formHandler.getTextValue('image_2'),
  formHandler.getTextValue('image_3')
 ]

 images = images.filter(n => n)

 let widgets = []

 while (images.length) {
  widgets.push({
   'image': {
    'imageUrl': images.shift(),
    'altText': ''
   }
  })
 }

 widgets.push(
  {
   'textParagraph': {
    'text': description
   }
  }
 )

 return {
  'actionResponse': {
   'type': RESPONSE_TYPE_NEW_MESSAGE,
  },
  'cardsV2': [
   {
    'cardId': 'niceCard',
    'card': {
     'sections': [
      {
       'collapsible': false,
       'widgets': widgets
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

У цьому вигляді ваш бот зможе вже створювати картку з однією світлиною:

Мені тут не дуже подобається оце створення віджетів у такий спосіб, мені краще програмний спосіб, але на жаль я не знайшов такої можливості тому створив файл Widgets.gs та почав наповнювати його функціоналом:

/**
 * @link https://developers.google.com/chat/api/reference/rest/v1/cards#TextParagraph_1
 */
function widgetTextParagraph(text) {
 return {
  'textParagraph': {
   'text': text
  }
 }
}

/**
 * @link https://developers.google.com/chat/api/reference/rest/v1/cards#image
 */
function widgetImage(url, alt = '') {
 return {
  'image': {
   'imageUrl': url,
   'altText': alt
  }
 }
}

Тепер виглядає краще:

 let widgets = []

 while (images.length) {
  widgets.push(
   widgetImage(images.shift())
  )
 }

 widgets.push(
  widgetTextParagraph(description)
 )

А потім я ще трохи розширив функціонал, додав підтримку до 5-ти картинок, та формую grid, щоб красиво це виводити. Щоб у коді не було безладу, то я додав ще один клас у файлі Grid.gs, але то буде вже домашнє завдання подивитися його код та зрозуміти що там відбувається.

Source Code

Код бота доступний на GitHub, реліз 2.0.0 відповідає коду з цієї статті.

Bender, реліз 2.0.0
Bender, білд 2.0.0

One thought on “Google Chat Bot. Створюємо діалог”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.