Google Chat Bot. Інтеграція з Jira. Частина I

Статті для початківців закінчились, настав час розробки «дорослого» функціоналу. В цій статті ми будемо додавати до нашого бота інтеграцію з Jira.

З початку розповім свій задум: я хочу додати до бота можливість створення тасків та репорту помилок до обраного проєкту у Jira, усі апдейти з Jira повинні прилітати назад до нашого чату, бо користувачі повинні бачити що відбувається з issue у Jira.

Як це буде працювати:

 1. користувач нашого бота викликає slash-команду /task
 2. заповнює форму для таска у Jira
 3. данні з форми летять до Jira, де ми створюємо відповідний issue
 4. до чату відправляємо картку з посиланням на Jira issue
 5. отримавши посилання на тред у чаті, додаємо його до Jira issue

Діалог

Все знов починається з додавання slash-команди до нашого боту, нагадую, що для цього нам треба перейти до налаштувань Google Chat API.

Ми вже створювали діалоги, тож не забудьте поставити позначку ✅ Opens a dialog.

Зміни до onMessage() теж не складні, нам треба лише піймати нову команду з ID 12:

/**
 * Responds to a MESSAGE event in Google Chat.
 *
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 */
function onMessage(event) {
 if (event.message.slashCommand) {
  // Checks for the presence of event.message.slashCommand
  // The ID for your slash command
  switch (event.message.slashCommand.commandId) {
   case 1:
    return slashHelp(event)
   case 10:
    return slashBender(event)
   case 11:
    return slashWhisky(event)
   case 12:
    return slashTask(event)
   case 20:
    return slashCard(event)
   case 21:
    return slashNotes(event)
   case 22:
    return slashPoll(event)
  }
 } else {
  // If the Chat app doesn't detect a slash command
  // ...
 }
}

Створимо функцію slashTask() у відповідному файлі:

/**
 * Opens a dialog in Google Chat.
 *
 * @param {Object} event the event object from Chat API.
 *
 * @return {object} open a Dialog in Google Chat.
 */
function slashTask(event) {
 // nothing for now
 return dialogIssue(event)
}

Тут лише виклик dialogIssue(), тож перейдемо до відповідного dialogIssue.gs. Я відразу приведу код з обробкою помилок, бо у попередній частині ми вже детально розбирали як те робиться, а повторюватися мені ліньки:

/**
 * Create a dialog for Google Chat.
 *
 * @param {Object} event the event object from Chat API.
 * @param {Object} request the data from the form or from parameters.
 * @param {String} type the type of issue
 * @return {object} open a Dialog in Google Chat.
 */
function dialogIssue(event, request = null, type = "Task") {
 let card = {
  "action_response": {
   "type": RESPONSE_TYPE_DIALOG,
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "widgets": []
       }
      ],
      "name": `New ${type}`,
      "fixedFooter": {
       "primaryButton": {
        "text": "Create",
        "onClick": {
         "action": {
          "function": "actionNewIssue",
          "parameters": [
           {
            "key": "type",
            "value": type
           }
          ]
         }
        }
       }
      }
     }
    }
   }
  }
 }

 if (request && !request.summary) {
  card.action_response.dialog_action.dialog.body.sections[0].widgets.push({
    "textParagraph": {
     "text": "<font color='#c1121f'>The summary is required</font>"
    }
   }
  )
 }

 card.action_response.dialog_action.dialog.body.sections[0].widgets.push(
  {
   "textInput": {
    "label": "Summary*",
    "type": "SINGLE_LINE",
    "name": "summary",
    "hintText": "",
    "value": request ? request.summary : ""
   }
  }
 )

 if (request && !request.description) {
  card.action_response.dialog_action.dialog.body.sections[0].widgets.push({
    "textParagraph": {
     "text": "<font color='#c1121f'>The description is required</font>"
    }
   }
  )
 }

 card.action_response.dialog_action.dialog.body.sections[0].widgets.push(
  {
   "textInput": {
    "label": "Description*",
    "type": "MULTIPLE_LINE",
    "name": "description",
    "hintText": "",
    "value": request ? request.description : ""
   }
  }
 )

 card.action_response.dialog_action.dialog.body.sections[0].widgets.push({
   "textParagraph": {
    "text": "<font color='#c1121f'>*</font> - all fields are required."
   }
  }
 )

 return card
}

Тут я додав ще аргумент type, бо ми не тільки таски будемо створювати, а й репортити про помилки.

Після цього ви вже можете користуватися командою /task, та отримаєте наступний діалог:

Task dialog

Відправка ще не буде працювати, треба додати до onCardClick() підтримку нового action actionNewIssue:

/**
 * Responds to a CARD_CLICKED event in Google Chat.
 *
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 */
function onCardClick(event) {
 switch (event.common.invokedFunction) {
  // 
  // ... the code was cropped
  // 
  // - /task
  case 'actionNewIssue':
   return actionNewIssue(event)
 }
}

Відповідний функціонал actionNewIssue.gs ми будемо роздивлятися по частинам.

Частина перша — валідація даних:

/**
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 */
function actionNewIssue(event) {

 const parameters = event.common.parameters
 const formHandler = new FormInputHandler(event)

 const summary = formHandler.getTextValue('summary')
 const description = formHandler.getTextValue('description')
 const type = parameters.type

 // validation
 if (!summary.length || !description.length) {
  return dialogIssue(event, { summary, description })
 }

 //
 // ... the code was cropped
 // 
}

Тут в нас лише перевірка на те що поля не пусті, та у випадку помилки, ми повертаємо картку з dialogIssue() з текстом помилок:

Task dialog with errors

Ви можете додати більш складні перевірки до коду, дійте на свій розсуд

Далі нам вже треба працювати з Jira, але вона ще не готова :)

Підготовка Jira проєкту

Для початку, нам потрібен JIRA проєкт, та краще окремий користувач для нашого бота, у проєкті йому треба буде надати адмінські права:

Jira Bot account

А ще треба створити персональний Access Token для вашого користувача:

Access Token

Access Token який ви отримаєте слід зберегти у Properties вашого бота, туди також слід додати посилання на Jira та ключ вашого проєкту:

Properties

А тепер увага, для того, щоб у вашому issue зберігалось посилання на відповідне повідомлення у Google Chat слід додати Custom Field, типу URL до потрібних Screens у вашому проєкті. Якщо ви не розумієте про що мова — попросіть вашого адміністратора Jira зробити це. Screen мого проєкту у Jira виглядає наступним чином:

Jira Screen Settings

Ідентифікатор новоствореного Custom Field я також додаю до Properties:

Jira Custom Field

Створення Issue

Так, Jira готова, додамо класс для взаємодією з нею, та створимо той issue:

/**
 * Class for working with JIRA API v2
 *
 * @link https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/rest/v2/intro/
 */
class JiraAPI {
 constructor() {
  const scriptProperties = PropertiesService.getScriptProperties();
  this.baseUrl = scriptProperties.getProperty('JIRA_URL');
  this.token = scriptProperties.getProperty('JIRA_TOKEN');
  this.project = scriptProperties.getProperty('JIRA_PROJECT');
  this.customField = scriptProperties.getProperty('JIRA_CUSTOM_FIELD');
  this.options = {
   headers: {
    "Authorization": "Bearer " + this.token,
    "Content-Type": "application/json"
   },
   muteHttpExceptions: true // Set to false to throw exceptions for HTTP errors
  }
 }

 /**
  * Makes a HTTP request to the JIRA API with error handling.
  *
  * @param {String} endpoint - The API endpoint.
  * @param {Object} options - The options for the fetch call, including method, headers, and payload.
  * @return {Object} The JSON response from the JIRA API.
  */
 fetch(endpoint, options) {
  const url = `${this.baseUrl}${endpoint}`;

  Logger.log(url)
  Logger.log(options)

  try {
   const response = UrlFetchApp.fetch(url, Object.assign({}, options, this.options));
   const responseCode = response.getResponseCode()
   const contentText = response.getContentText()
   const contentType = response.getHeaders()['Content-Type']

   Logger.log(`Response code: ${responseCode}`)
   Logger.log(`Content type: ${contentType}`)

   if (responseCode >= 200 && responseCode < 300) {
    // it strange, FIXME
    if (contentText.length && contentType.search('application/json') !== -1) {
     return JSON.parse(contentText)
    } else {
     return response.getResponseCode()
    }
   } else {
    console.error(`JIRA API request to ${endpoint} failed with code: ${responseCode}, response: ${contentText}`);
    throw new Error(`Request failed with code: ${responseCode}`);
   }
  } catch (e) {
   console.error(`Error making request to JIRA API: ${e}`);
   throw e; // Rethrow the error after logging
  }
 }

 /**
  * Retrieves details of an issue from JIRA.
  *
  * @param {String} issueIdOrKey - The ID or key of the issue
  */
 getIssue(issueIdOrKey) {
  return this.fetch(`/rest/api/2/issue/${issueIdOrKey}`, {
   "method": "get"
  });
 }

 /**
  * Creates a new issue in JIRA.
  *
  * @param {Object} issueData
  */
 createIssue(issueData) {
  return this.fetch("/rest/api/2/issue", {
   "method": "post",
   "payload": JSON.stringify(issueData)
  });
 }

 /**
  * Updates an issue in JIRA.
  *
  * @param {String} issueIdOrKey - The ID or key of the issue
  * @param {Object} issueData
  */
 updateIssue(issueIdOrKey, issueData) {
  return this.fetch(`/rest/api/2/issue/${issueIdOrKey}`, {
   "method": "put",
   "payload": JSON.stringify(issueData)
  });
 }
}

Цей клас вміє не так багато, але нам цього вистачить:

 • getIssue() — отримати issue по ключу або ідентифікатору
 • createIssue() — створити issue
 • updateIssue() — оновити issue по ключу або ідентифікатору

⚠️ Після додавання цього коду, ваш бот буде питати користувачів дозвіл на відправку запитів на сторонні ресурси:

Google Configure Alert

Google Configure Access

Давайте продовжимо роботу над actionNewIssue.gs. Додамо другу частину до нашого пазлу — створення issue:

/**
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 */
function actionNewIssue(event) {
 //
 // ... the code was cropped
 // 

 Logger.log(`New Issue: ${summary}`)

 const jiraApi = new JiraAPI()

 let issueData = {
  "fields": {
   "project": { "key": jiraApi.project },
   "summary": summary,
   "description": googleChatToJira(description),
   "issuetype": { "name": type },
   "reporter": { "name": event.user.email },
   "assignee": null,
  }
 };

 const response = jiraApi.createIssue(issueData);

 Logger.log(`The Issue Key is "${response.key}"`)

 const issue = jiraApi.getIssue(response.key)

 //
 // ... the code was cropped
 // 
}

Коли ми створюємо іssue (рядок 24), то Jira повертає не весь issue у відповідь, тому щоб отримати все що нам потрібно ми робимо ще один запит до Jira API (рядок 28).

Наш наступний крок — то сформувати картку та відправити її до чату. За формування картки буде відповідати функція cardIssue():

/**
 * Create a card for Google Chat.
 *
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 * @param {Object} issue the JIRA issue
 *
 * @return {Object} the card object
 */
function cardIssue(event, issue) {

 const scriptProperties = PropertiesService.getScriptProperties();
 const jiraUrl = scriptProperties.getProperty('JIRA_URL')
 const jiraIssueUrl = `${jiraUrl}/browse/${issue.key}`

 Logger.log(`The URL to Issue is ${jiraIssueUrl}`)

 let card = {
  "cardsV2": [
   {
    "cardId": "presale-request",
    "card": {
     "sections": [
      {
       "widgets": [
        {
         "decoratedText": {
          "icon": {
           // "iconUrl": issue.fields.issuetype.iconUrl
           "materialIcon": {
            "name": issue.fields.issuetype.name === "Task" ? "task" : "bug_report"
           }
          },
          "text": issue.fields.summary,
         }
        },
        {
         "textParagraph": {
          "text": jiraToGoogleChat(issue.fields.description)
         }
        }
       ]
      },
      {
       "widgets": [
        {
         "buttonList": {
          "buttons": [
           {
            "text": "JIRA",
            "color": {
             "red": 0.75,
             "green": 0.85,
             "blue": 0.95,
             "alpha": 1
            },
            "icon": {
             "materialIcon": {
              "name": "task"
             }
            },
            "onClick": {
             "openLink": {
              "url": jiraIssueUrl
             }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      },
      {
       "widgets": [
        {
         "columns": {
          "columnItems": [
           {
            "widgets": [
             {
              "decoratedText": {
               "icon": {
                "iconUrl": issue.fields.status.iconUrl
               },
               "topLabel": "Status",
               "text": issue.fields.status.name,
               "bottomLabel": "",
              }
             }

            ]
           },
           {
            "widgets": [
             {
              "decoratedText": {
               "icon": {
                "knownIcon": "PERSON"
                // "iconUrl": issue.fields.assignee.avatarUrls["48x48"]
               },
               "topLabel": "Assigned",
               "text": issue.fields.assignee ? issue.fields.assignee.displayName : 'Unassigned',
               "bottomLabel": issue.fields.assignee ? issue.fields.assignee.emailAddress : '',
              }
             }
            ]
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }

 // we have the event if a user works with chat
 if (event) {
  card.cardsV2[0].card["header"] = {
   "title": event.user.displayName,
   "subtitle": event.user.email,
   "imageUrl": event.user.avatarUrl,
   "imageType": "CIRCLE"
  }

  card.cardsV2[0].card["sections"].push(
   {
    "widgets": [
     {
      "decoratedText": {
       "icon": {
        "knownIcon": "CLOCK"
       },
       "text": new Date().toLocaleString(),
      }
     }
    ]
   }
  )
 }

 return card
}

Далі буде ще складніше, нам треба відправити підготовлену картку до чату за допомоги API, бо таким чином, ми можемо отримати ідентифікатор повідомлення та зберегти його до issue у Jira (так, до того custom field). Але це не так просто зробити.

Chat API

Нашим наступним кроком буде додавання до проєкту сервіса Chats API, тож поверніться до нашого редактора коду, та жміть «+» напроти Services:

Add service to Apps Script

Оберіть та додайте Google Chat API (документація до API доступна на сторінці https://developers.google.com/apps-script/advanced/chat).

Тепер в нас з’явиться можливість відправляти до чату повідомлення:

Chat.Spaces.Messages.create(
 {'text': 'Hello world!'},
 event.space.name
);

Хоча, ні, ви отримаєте помилку:

GoogleJsonResponseException: API call to chat.spaces.messages.create failed with error: Request had insufficient authentication scopes.

Треба ще додати відповідний скоуп до appssript.json:

{
 "oauthScopes": ["https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.create"], 
}

Тепер все буде працювати, звісно у користувача бот запитає потрібні дозволи, щоб писати щось у чат, та все ж таки результат буде:

У коді, ви отримаєте відповідь від API:

{ 
 name: 'spaces/AAAABBBB/messages/QWERTY.QWERTY',
 argumentText: 'Hello world!',
 text: 'Hello world!',
 sender: { type: 'HUMAN', name: 'users/111111234567890000000' },
 createTime: '2024-04-27T21:58:02.427887Z',
 space: { name: 'spaces/AAAABBBB' },
 formattedText: 'Hello world!',
 thread: { name: 'spaces/AAAABBBB/threads/QWERTY' }
}

Тож вже можна посилання на тред закинути до Jira. Повертаємось до редагування actionNewIssue.gs:

/**
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 */
function actionNewIssue(event) {
 //
 // ... the code was cropped
 // 

 try {
  const card = cardIssue(event, issue)

  const message = Chat.Spaces.Messages.create(card, event.space.name);

  // Extracting the thread name from the response
  // Assuming ID is spaces/AAAAAAAA/threads/BBBBBBBB
  const [ , spaceId, , threadAndMessageId] = message.thread.name.split('/');

  const threadUrl = `https://chat.google.com/room/${spaceId}/${threadAndMessageId}/${threadAndMessageId}`;

  Logger.log(`New thread ${threadUrl}`)

  let updateData = {
   "fields": {}
  }

  updateData.fields[jiraApi.customField] = threadUrl

  jiraApi.updateIssue(response.key, updateData)
 } catch (err) {
  Logger.log('Failed to create message with error %s', err.message);
 }

 return OK()
}

Спробуємо створити таск використовуючи команду /task та отримаємо у чаті наступну картку:

Task card in Google Chat

В Jira буде створено відповідний issue:

І це вже непоганий результат. Мені подобається що в нас виходить.

Діаграма послідовності

Приведу ще діаграму послідовності, вона наче не складна вийшла:

Jira integration sequence diagram

#
# https://sequencediagram.org/
#
title Dialogs
 
actor "User" as U
materialdesignicons F0822 "Chat" as C
materialdesignicons F167A "Apps Script" as S
materialdesignicons F0303 "JIRA" as J

U->C:run /issue
activate C
C->S:call slashIssue()
activate S
S->C:return dialogIssue() 
deactivate S
note over U,C: [ Summary ]\n\n[ Description ]\n\n  [ Send ]
deactivate C

space -3
C->S:call actionNewIssue()
activate S
S->J: create issue
activate J
J->S: issue key
deactivate J
S->J: get issue
activate J
J->S: issue data
deactivate J
S->C: call create()
deactivate S
 
note over U,C: Summary\n\nDescription...\n\n[ JIRA ]

space -3
C->S: link to thread
space -3
S->J: update issue

Тож на цьому першу частину я вважаю можна завершувати, але це ще не весь функціонал який я хотів реалізувати, але можливо вам його вистачить.

One thought on “Google Chat Bot. Інтеграція з Jira. Частина I”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.